BETAKRIL

BETAKRIL е акрилна боја за бетон.Отпорна е на атмосферско влијанија на гребање и делумно е отпорен на разредени киселини,бази и други хемикалии.Се произведува во 9 основни нијанси а исто така може да се тонира по тон карта на maxima mix систем во нијански означени со F.
Карактеристики: 
потрошувачка 0,3–0,4kg/m2 во два слоја