MAXIDIS

MAXIDIS е квалитетна,дисперзна боја за внатрешни ѕидови со голема цврстина,парапропусност и покривност.Отпорна е на влажно бришање и може да се тонира по тон карта на maxima mix системот.
Карактеристики: 
потрошувачка 0,2–0,3kg/m2 во два слоја