MAXIFAS

MAXIFAS е квалитетна надворешна боја на база на акрил.Има колема покривна моќ,парапропусност,еластичност и цврстина.Отпоран е на атмосферски влијанија и UV зрачење.Не се препорачува за боење на свежи не карбонизирани и цементни фасадни подлоги.Може да се тонира по тон карта на maxima mix системот.
Карактеристики: 
потрошувачка 0,3–0,5kg/m2 во два слоја