MAXIPOL

MAXIPOL е еколошка внатрешна боја со голема покривност и парапропусност и отпорна е на суво бришање.MAXIPOL може да се тонира по тон карта на maxima mmix системот само во светли нијанси.
Карактеристики: 
потрошувачка 0,2–0,3kg/m2 во два слоја