SMARTPLAST

SMARTPLAST е високо квалитетна боја со голема покривност и парапропусност од програмата на ER-LAC Грција.
Карактеристики: 
потрошувачка до 12m2 за еден слој