ULTRADIS

ULTRADIS е внатрешна висококвалитетна дисперзна водоперива боја од висока класа. Има колема парапропусност и покривност дури до 9м2 со 1 литар во два слоја. ULTRADIS може да се тонира по тон карта на maxima mix систем.
Карактеристики: 
покривност 80–110ml/m2 во два слоја
порфектен однос на квалитет и цена.